Noua Măsură 4.1.1-POC Bis este reglementată prin Ordonanța de urgență 113/2022, privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.

Lansare in data de 25.10.2022

Pe scurt, se vor acorda ajutoare de stat de câte 50.000-500.000 de euro pentru microîntreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM) din următoarele domenii:

a) industriei alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.
b) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.

Cofinantarea se stabileste in functie de categoria de intreprindere si in functie de zona aleasa pentru implementare si este cuprinsa intre 25% si 60%.

Societatile ce prevad ca locatia de implementare a proiectului sa fie in Bucuresti, nu sunt eligibile.

Pot accesa programul POC 4.1.1 BIS, IMM-urile care:

Au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de exploatare in anul 2021;
Sunt infiintate pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
Nu sunt considerate intreprinderi in dificultate in anul 2021;
Activeaza intr-unul dintre urmatoarele sectoare economice:

  • Panificatie
  • Patiserie si alte activitati asimilate acestora inclusiv procesare, prelucrare, distributie si ambalare;
  • Productii din industria alimentara;
  • Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton;
  • Materiale de constructii;
  • Tehnologii in constructii;
  • Fabricarea de utilaje/echipamente;

Se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv sa asigure desfasurarea activitatii operationale/curente pentru o perioada de minimum 3 ani dupa expirarea duratei de implementare a proiectului;
Nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, in ultimii 5 ani pentru aceleasi activitati, sub forma de costuri eligibile, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati.

Contacteaza-ne acum la 0722.284.384 pentru oferta pentru echipamente !